morpheus art logo
 

Morpheus Art, s.r.o. je společnost působící v oblasti umění, zejména pak v oblasti hudby. Zajišťuje nahrávání CD, koncerty, prezentace, firemní akce, zajišťuje poradenství v PR a marketingu, organizuje festivaly, spolupracuje s rozhlasovými stanicemi a TV a stejně tak s předními umělci a institucemi Evropy a České republiky.

Stěžejními kritérii a posláním agentury jsou prvotřídní umělecká kvalita realizovaného projektu, maximální profesionalita a jedinečný přínos pro veřejnost. Agentura přináší kreativitu a svěží nekonvenční myšlenky v prezentaci, stejně tak ale vychází z respektování nejlepších tradic historie. Pečlivě si vybírá každého spolupracovníka, při pořizování nahrávek spolupracuje pouze s prestižními nahrávacími a postprodukčními studii, jako jsou Abbey Road, Hanry Wood hall, Menuhin hall, Fazioli hall nebo Dvořákova síň Rudolfina. Celým souborem své činnosti tak agentura zaručuje prvotřídní podmínky a služby umělcům a klientům.

Společnost založil a je jejím jednatelem MgA. Michal Mašek, jeden z nejlepších současných klavíristů. V 16ti letech natočil slavné Bachovy Goldberg variationen, zvítězil v řadě mezinárodních soutěžích, za nahrávku Bachova koncertu s Jiřím Bělohlávkem a PKF získal cenu Talent roku, spolupracoval dlouhodobě na projektu s legendárním houslistou Josefem Sukem, jeho nahrávka Beethovenova EMPEROR koncertu byla mezinárodně oceněna. Je jedním z mála světových umělců, který spolupracuje s hudebním vydavatelstvím EMI classics a umělcem patřícím do „rodiny“ Steinway Artist. Vzhledem k zdravotní pauze, která několik let nedovolovala veřejně vystupovat se Michal Mašek vzdělával také v oblasti obchodu, marketingu a PR a nyní tyto dovednosti s úspěchem spojuje jako producent při organizováním kulturních projektů.

Morpheus Art, Ltd., is a company working in the sphere of art, mainly in the domain of music. It provides recording of CDs, concerts, presentations, and corporate events; it provides advisory services in PR and marketing; it organizes festivals and cooperates with radio stations and TV and many eminent artists and institutions in Europe and the Czech Republic.

Its key criteria and the agency's mission are the first-class artistic quality of realized project, maximum professionalism and a unique contribution to the public. The agency promotes creativity and fresh unconventional thoughts in presentation, but it respects the best historical traditions as well. It chooses every collaborator carefully, and when making recordings, it cooperates with only the most prestigious recording and post-production studios, such as Abbey Road, Henry Wood Hall, Menuhin Hall, Fazioli Hall or Dvořákova síň Rudolfina. Through the whole range of its activities the agency thus guarantees first-class conditions and services to artists and clients.

The founder and managing director of the company is MgA. Michal Mašek, one of the best contemporary piano players. At the age of 16 he recorded the famous Goldberg Variation by Bach; he has won in many international competitions; he gained the Talent Of The Year award for the recording of Bach concert with Jiří Bělohlávek and PKF; he cooperated on a lengthy project with the legendary violinist Josef Suk; and his recording of Beethoven's EMPEROR concert was awarded internationally. He is one of the rare world artists who cooperates closely with EMI classics records. Owing to a health break which did not allow him to perform publicly, Michal Mašek was also studying commerce, marketing and PR, so now he uses these skills with success as a producer organizing cultural projects.

PROJEKTY / PROJECTS:

KONTAKT / CONTACT:

MORPHEUS ART, s.r.o.
Vodařská 128
403 31 Ústí nad Labem
Jednatel / CEO: Michal Mašek
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 27175
IČ: 28693787
DIČ: CZ28693787
číslo účtu: 43-4144940227/0100
E-mail: michal.masek@morpheusart.cz

facebook
youtube

©2016 MORPHEUS ART, s.r.o.