Morpheus Art, s.r.o. je společnost působící v oblasti umění, zejména pak v oblasti hudby. Zajišťuje nahrávání CD, koncerty, prezentace, firemní akce, zajišťuje poradenství v PR a marketingu, organizuje festivaly, spolupracuje s rozhlasovými stanicemi a TV a stejně tak s předními umělci a institucemi Evropy a České republiky.

Morpheus Art, Ltd., is a company working in the sphere of art, mainly in the domain of music. It provides recording of CDs, concerts, presentations, and corporate events; it provides advisory services in PR and marketing; it organizes festivals and cooperates with radio stations and TV and many eminent artists and institutions in Europe and the Czech Republic.

HUDEBNÍ SETKÁNÍ 2012-2018

festival hudby pořádaný v Ústeckém kraji


→ stránky projektu

MAŠEK / MARTINŮ
PIANO RECITAL AND DRAWINGS

CD publikace

→ stránky projektu

ATELIER NATELO

ručně vytvářené šperky

→ stránky projektu

KOPT - KULTURA A UMĚNÍ OD PRVNÍ TŘÍDY

projekt pro nejmladší školáky s prvky dramatické výchovy a týmové práce, při kterém děti prostřednictvím živých scének objevují kořeny českých dějin

→ stránky projektu

Morpheus Art, s.r.o.

Vodařská 128
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 28693787, DIČ: CZ28693787
email: michal.masek@morpheusart.cz
telefon: +420 723 027 115